0 položek 0,0 KčZobrazit

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tento reklamační řád je určený pro nákup spotřebního zboží v internetovém obchodu na internetové adrese www.muj-beurer.cz.
 2. Reklamační řád společnosti Lucie Kudrnová, Na Gruntě 299, 434 01 Most-Vtelno,  IČ: 88771008, (dále "prodávající") je určen k vyřizování a uplatňování reklamací vad spotřebního zboží spotřebitelem (dále jen „kupující“).
 3. Reklamačního řád se řídí zákonem č.40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění pokud kupujícím je spotřebitel. 
 4. Je-li kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží pro podnikání, tak se reklamační řád řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.

ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující má právo v souladu s § 53, odst. 7 a §54 Občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy do14 dní od převzetí zboží. 
 2. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé dle Obchodních podmínek. 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

 1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 2. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. 
 3. Záruční doba 6 měsíců je stanovena pro kupující, kteří nakupují zboží pro podnikání. 
 4. Za záruční list ja považován „daňový doklad“ nebo „účtenka“ přiložená ke zboží prodávajícím.
 5. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. 
 6. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 7. Záruku nelze uznat v těchto případech:
  • Běžné opotřebení zboží;
  • Pokud nebude kupující udržovat výrobek dle návodu;
  • Pokud kupující zanedbá péči o výrobek;
  • Pokud vznikne neopatrnou manipulací kupujícím mechanické poškození;
  • Pokud použije kupující výrobek k jiným než určeným účelům.
 8. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

POSTUP REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Pokud se objeví vada výrobku v záruční době, zašle kupující výrobek spolu s fakturou nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodu na internetové adrese www.muj-beurer.cz (nebo jeho kopii), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
 2. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
 3. Kupující je povinen vyplnit reklamační protokol (ke stažení zde ve formátu WORD, zde ve formátu PDF) elektronicky nebo ručně. Vyplněný protokol musí být přiložený k reklamovanému zboží.
 4. Podmínky pro výměnu nebo vrácení zboží:
  • výrobek nesmí být použit,
  • výrobek musí být kompletní a zároveň nepoškozený,
  • výrobek musí mít originál krabici,
  • výrobek opatřete dokladem o zakoupení,
  • reklamované zboží nesmí být zasláno na dobírku (takováto zásilka nebude přijata).
 5. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. 

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

 1. Prodávající zasílá zásilky prostřednictvím společností Česká pošta s.p., Geis Parcel CZ s.r.o. (dále jen „GEIS“) a Zásilkovna  Zásilkovna . Kupující si při přebírání zásilky zkontrolujte originální neporušené zabalení. 
 2. Pokud kupující zjistí poškození obalu či zboží, okamžitě toto reklamujte u přepravce a současně o věci informujte prodávajícího telefonicky nebo emailem.

NÁHRADA ZA NEOPRÁVNĚNOU REKLAMACI

 1. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 250,- Kč bez DPH poplatek za neoprávněnou reklamaci a dopravné ve výši 100,-Kč bez DPH, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

© Copyright 2011, Jagu s.r.o..

Powered by Open Cart Created by Jagu s.r.o.